Tilbud og priser

Snedkeriet udarbejder gerne overslag (+/-10%) eller faste tilbud på alle typer opgaver. Med mindre der er tale om ekstremt store projekter vil sådanne tilbud være gratis og uforpligtende for dig som kunde.

Jeg kan også tilbyde konsulentbistand til udvikling af idéer og løsninger i forbindelse med et byggeri, samt til den efterfølgende projektering og udarbejdelse af ansøgninger om byggetilladelse, offentlige tilskud m.v. Konsulentbistand ydes gerne før, der er truffet beslutning om, hvem der skal være bygherre. Konsulentarbejde udføres til alm. timeløn.

 

Snedkeriets listepriser pr. 1. januar 2011

Alm. arbejdstimer
(incl. bil med standard håndværktøj)              350 kr.

Værkstedstimer
(med brug af maskinsnedkeriet)                    450 kr.

Kørsel til og fra arbejdssted,
samt ved afhentning af materialer                  4 kr. pr. km  
     
Eventuelle miljøtillæg og offentlige afgifter viderefaktureres til kunden. Alle priser er ekskl. moms.

Håndværksgaranti
Hvis der kan påpeges fejl og mangler i udførelsen af en aftalt opgave,
vil de blive rettet uden yderligere omkostninger.